yo mama so fat…

yo mama so fat she has more rolls then a bakery.